Kernwaarden

7.jpg

: Betrouwbaarheid > Delta Bravo Security is gescreend door het Ministerie van Justitie.
 
: Geheimhoudig >     Door de aard en werkwijze in de branche Veiligheid, Beveiliging en
                                    Particulier Onderzoek is Delta Bravo Security  wettelijk gehouden aan de
                                    geheimhoudingsplicht te voldoen op straffe van intrekking v/d vergunning.
 

: Professionaliteit >  zie het Hoofdstuk Historie en overtuig  Uzelf!

: Kwaliteit >               zowel van onze organisatie als die van de gewaardeerde en geselecteerde
                                    partnerbedrijven is af  te lezen aan langdurige bestaansgeschiedenis
                                    in Nederland.
                                    De productkwaliteit is van hoog nivo en altijd afgestemd op de
                                    wensen van de klant in samenhang met de te geven garanties en                
                                    eventuele onderhoudscontracten.
 
: Maatwerk >              Het advies en de beveligingsplannen zijn altijd specifiek, persoonlijk en
                                    afgestemd  op de behoeftes van onze klanten.
                                    Delta Bravo Security doet nèt dat stapje meer waar anderen verzaken!
 
: Resultaat gericht > hangt samen met het uiteindelijke gewenste resultaat van onze klanten
                                    en de bereikte tevredenheid.Indien het voor de klant een succes wordt
                                    dan is het dat ook voor ons!
 
: Persoonlijke >         brengt met zich een goede mate van communicatie en een
  Contacten                verdieping van de relatie zodat wat gevraagd wordt ook geleverd kan
                                     worden!
 
 
Delta Bravo Security Tiel