Particulier Onderzoek (recherche)

PO.jpg

In de privaatrechtelijke sfeer zoals:
burger-burger of werknemer-werkgever etc.maar soms ook publiek-privaatrechtelijk overheid-burger etc.
 
vindt er Particulier Onderzoek plaats naar misstanden geconstateerd door de ene partij en bestreden door de andere partij. 
 
Wat wilt u als werkgever?
Het of uw probleem moet worden opgelost en de verantwoordelijke(n) moet(en) worden achterhaald. In de regel doet de politie uit prioriteitsoverweging geen onderzoek.
 
U wilt van de dader af en de schade op hem verhalen, zonder daarbij een (riante) ontslagvergoeding te moeten betalen?
Bovendien wilt u de onderzoekskosten van het recherchebureau door de dader laten betalen?
In de meeste gevallen kan Delta Bravo Security u hierbij direct behulpzaam zijn.
 
Terugbetaling van de volledige schade
Er bestaat reeds diverse jurisprudentie waarin een frauderende medewerker niet alleen wordt veroordeeld om de schade terug te betalen van datgene wat door hem is weggenomen,
maar ook de kosten die een werkgever als gevolg van de fraude heeft gemaakt.
De kosten voor het inhuren van een recherchebureau bijvoorbeeld.

Uitbesteden aan Delta Bravo Security:
 
Wij verzorgen voor u het gehele traject:
  • - Voorleggen van toepasselijke onderzoekstrategieën
  • - Gedegen (wettelijk toelaatbare) bewijsvergaring
  • - Hoor- en wederhoor gesprekken met betrokkene(n)
  • - Opstellen van verklaringen, geschikt voor eventuele rechtszittingen
  • - Begeleiding mogelijke daaropvolgende ontslagprocedure
  • - Opstellen ontslagstukken (opzegging dienstverband, schuldbekentenis etc.)
  • - Begeleiding schade terugbetalingtraject
  • - Preventieadvies want voorkomen is beter dan genezen!
 
Hoe te handelen als werkgever?
Maak aan uw medewerkers vooraf bekend dat u, in geval van onregelmatigheden (diefstal etc.) ter opsporing, zich het recht voorbehoudt om bijvoorbeeld verborgen camera’s te plaatsen.
 
Publicatieteksten hiervoor zijn gratis beschikbaar bij Delta Bravo Security.
 
Voorkom impulsieve handelingen tegen de medewerker bij constatering van interne onregelmatigheden,
oftewel: laat de situatie (voorlopig) bestaan ten behoeve van de bewijsvergaring.
 
In de regel worden daders namelijk opgespoord bij herhaling van dezelfde of soortgelijke handelingen.
Deze herhalingshandelingen moeten worden vastgelegd voor de bewijsvoering.

Tip 1: specifieke verdenkingen van personen door het management komen in ongeveer 40% van de gevallen uit…. De andere 60 % was dus geen dader!

Tip 2: Het is spannend!
Mensen kunnen over het algemeen zeer slecht een geheim bewaren.
Hierdoor kan een onderzoek stuk gaan voordat het is afgerond!
De beste manier om een geheim te bewaren is nog steeds door het niemand te vertellen. 
 
Tip 3: Hoe niet te handelen?
Maak geen ophef en wijs geen mogelijke daders aan voordat er concreet en voldoende bewijs is.
 
De beste manier om bewijs te kunnen vergaren is de situatie voorlopig te laten bestaan zoals deze is.
Wijzig dus geen procedures, sloten, of codes.
Betrek alleen medewerkers in het onderzoek als dit echt noodzakelijk is.
Ga niet op eigen initiatief mensen confronteren met eigen bevindingen, zelf camera’s plaatsen of iemand ontslag aanzeggen etc.
Dit kan, zoals eerder beschreven, grote financiële gevolgen hebben naast de schade van de weggenomen goederen of geldbedragen.
 
Particulier Onderzoek en Recherche is een apart vak. Ieder zijn ding!
 
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.
Delta Bravo Security Tiel