Visie

Visie.jpg

Onze visie is gevormd door de vele ervaringen opgedaan in het arbeidsverleden in diverse onderzoeken en klantcontacten in veiligheid en Beveiliging.

Een bepaalde mate van onveiligheidsgevoel maakt de wens zich veiliger te voelen.
Hierdoor onstaat het gevaar van aanbiedingen, offertes en beveiligingsplannen die suggereren een  goede oplossiing te bieden doch in praktijk maar een beperkt deel afschermen. 
Dit vinden wij van zelfsprekend niet juist!
 

Dit wordt deels veroorzaakt door de aanvrager zelf die onvoldoende informatie heeft en anderzijds door de aanbieder die onvoldoende kennis heeft, moet werken met een te klein budget of te weinig in de totaaloplossing kan mee denken.

Wensen worden vaak gevoed uit de eigen visie van mensen zoals indrukken, trauma's, informatie etc.
Probleem is dan dat vanuit een tijdelijk opgedrongen visie keuzes worden gemaakt. 
 
Dat dit op welke gebied en op enig moment dan ook ten koste gaat van geld, veiligheid etc. is bekend.
 
Bijvoorbeeld:
Er is bij U ingebroken en u heeft natuurlijk een groot onveiligheidsgevoel.
De keuze is dan door u en leveranciers van beveiligingsproducten snel gemaakt.
 
Stel dat u er op een later moment achter komt dat de gekozen oplossing niet werkt òf veel te veel geld heeft gekost òf niet passend genoeg voor U is?
U bent dan ook nog "slachtoffer van de situatie".
 
Wij denken dat dit te vaak gebeurd en zeker niet nodig is.
 

Delta Bravo Security werkt daarom met een eigen Visie-model waarmee bereikt wordt dat de klant vanuit een eigen vrijwillige acceptatie akkoord gaat met het Beveiligingsplan, de offerte en de opdracht.

De klant (U?) wordt zo geholpen om over de eigen (terechte) twijfel heen te stappen en dan de juiste acties in gang te zetten.

De extra toegevoegde waarde van het Visie-model van Delta Bravo Security is dat dit, naast bovengoemde invulling, ook toepasbaar in het dagelijksleven van de klant. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

 

 

Delta Bravo Security Tiel